Цвета

Белый лак Белый лак
Желтый Желтый
Черный металлик Черный металлик
Серебристый металлик Серебристый металлик
Темно-серый металлик Темно-серый металлик
Серо-зеленый металлик Серо-зеленый металлик
Серебряный металлик Серебряный металлик
Светло-серый металлик Светло-серый металлик
Красный лак Красный лак